Bedrijfsprofiel

Babeliowsky Onderwijsonderzoek is een kleine organisatie.
Wij zijn gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek naar toetsresultaten,
leervorderingen en schoolloopbanen van leerlingen van de voorschool
tot en met het middelbaar beroepsonderwijs.
Ons uitgangspunt vormt de presentatie van onderwijsresultaten
in nauwe relatie tot de leerlingenpopulatie.
Opbrengsten in het onderwijs staan immers niet los van het
soort leerlingen dat men in huis heeft.
We werken vooral in opdracht van gemeenten en schoolbesturen.

uil