Bedrijfsprofiel

Babeliowsky Onderwijsonderzoek is een kleine organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in
kwantitatief onderzoek naar toetsresultaten, leervorderingen en schoolloopbanen van
leerlingen van de voorschool tot en met het middelbaar beroepsonderwijs.
Ons uitgangspunt vormt de presentatie van onderwijsresultaten in nauwe relatie tot de
leerlingenpopulatie. Opbrengsten in het onderwijs staan immers niet los van het
soort leerlingen dat men in huis heeft.
We werken vooral in opdracht van gemeenten en schoolbesturen.

uil